Betonara House Milos, Kiseljak

Izrada i montaža metalnih konstrukcija na kamenolomu House Milos u okolici Kiseljaka.

Ostalo