Elektroprivreda HZHB d.d., Tomislavgrad

Metalos d.o.o. je učestvovao u izradi novog objekta Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, u Tomislavgradu. Bili smo zaduženi za izradu i montažu nadstrešnice.

Ostalo